กศน.จังหวัดนราธิวาส ออกนิเทศการดำเนินการจัดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และคณะ ออกนิเทศการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอทั้ง 13 อำเภอ

ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มการออกนิเทศเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ออกนิเทศ สนามสอบ กศน.อำเภอเมือง และสนามสอบ กศน.อำเภอตากใบ โดยนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และคณะ

กลุ่มที่ 2 ออกนิเทศ สนามสอบ กศน.อำเภอศรีสาคร, กศน.อำเภอรือเสาะ, กศน.อำเภอบาเจาะ, กศน.อำเภอยี่งอ และ กศน.อำเภอระแงะ โดยนางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และคณะ

กลุ่มที่ 3 ออกนิเทศ สนามสอบ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง, กศน.อำเภอจะแนะ, กศน.อำเภอสุคิริน, กศน.อำเภอแว้ง, กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก และกศน.อำเภอสุไหงปาดี โดยนางนฤมล ดำน้อย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และคณะ

news577

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561