ประชุมการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางจงกล อินน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารสำนักบริหารงาน (ติดกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส)

news600

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561