ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 -2 ณ กศน.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางอุทัยวรรณ ย่างกุ้ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวรอฮีซา สาและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 -2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ กศน.อำเภอบาเจาะ

โดยมีการเยี่ยมเยียน กศน.ตำบล และพบปะกลุ่มอาชีพในพื้นที่อำเภอบาเจาะ

news611

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561