กศน.จังหวัดนราธิวาส ออกให้บริการส่งเสริมการอ่านในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอระแงะ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ผู้บริหาร กศน.อำเภอระแงะ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา บ้านลาแป ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด 

ซึ่งการออกให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมระบายสี แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ ทั้งนี้ยังมีการบริการรถโมบายเคลื่อนที่ เพื่อบริการในการส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้แก่นักเรียน และประชาชนในพื้นที่หมูที่ 2 บ้านลาแป ตำบลบองอ รวมถึงชุมชนใกล้เคียงในอำเภอระแงะ

news6223

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561