ประชุมเตรียมงานกีฬา 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “กีฬา กศน.สานสัมพันธ์ เพื่อสุขภาพและความสามัคคี” และโครงการ “กีฬานักศึกษาสถาบันปอเนาะ ต้านภัยยาเสพติด” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

          โดยมีกำหนดจัดโครงการ “กีฬา กศน.สานสัมพันธ์ เพื่อสุขภาพและความสามัคคี” ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดจัดโครงการ “กีฬานักศึกษาสถาบันปอเนาะ ต้านภัยยาเสพติด” ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

news633

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561