เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนงาน กศน. ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานฯ 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส มอบหมายให้นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางจงกล อินน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, นางสาวจรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางนฤมล ดำน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงาน กศน. ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมกาเด้นวิว เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

news644

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561