ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้กับประชาชนในทุกหมู่บ้าน สามารถปฏิบัติตนในการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง โดยการดำเนินงานผ่านศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

NEWS654

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561