ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวจรีลักษณ์  สัตตบริพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระบารมี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

โดยมีนางสาวอารีย์ อ่องสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมได้มีการหารือในเรื่องของสถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดนราธิวาส การหาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว

NEWS700

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561