กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมหารือ ทบทวน โครงการกิจกรรมแผนบูรณาการฯ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางจงกล อินน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหารือ ทบทวน โครงการกิจกรรมแผนบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ณ ห้องประชุม smart class room วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

NEWS722

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561