กศน.นราธิวาสเตรียมประชุมด่วน….ในการติดตามนักเรียนที่อยู่นอกระบบและนักเรียนออกกลางคัน

นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมติดตามนักเรียนที่อยู่นอกระบบและนักเรียนออกกลางคัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ผู้รับผิดชอบงานพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน ผู้รับผิดชอบงานการเงินและสินทรัพย์ และผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ
81145
81140

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561