ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้จัดโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และนายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้จัดโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ จากกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อกำหนดหัวข้อการประกวด รูปแบบการประกวด รวมถึงหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการประกวด ณ  ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

page109

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561