ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว      ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เป็นประธาน เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage110

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561