ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปีงบประมาน 2561 โดยมีนายเสนาะ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว         การเผยแพร่ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของจังหวัดpage111

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561