ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อประชาชน”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา  ร่วมกับนายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว คลื่นความถี่ Fm 103.25 Mhz ทุกวันพฤหัสบดี ช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00 - 06.30 น.  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการศึกษาให้กับประชาชนได้รับทราบpage112

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561