ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณารางวัล “กศน.เกียรติยศ” ประจำปี 2560

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัล “กศน.เกียรติยศ”ประจำปี 2560 ณ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลกร สังกัดสำนักงาน กศน. ที่ปฏิบัติราชการด้วยความทุ่มเทเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น และเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับ เพื่อเข้ารับรางวัล “กศน.เกียรติยศ” ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 มีนาคม 2561page113

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561