ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาววิรชา  อินทร์สุข ครูชำนาญการ และนายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน.  จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำเสนอนโยบายแนวทางการทำงานและการให้บริการจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วpage114

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561