ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองประดู่ เยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองประดู่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน  38 คน  ครู 6 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยตรงด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage115

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561