ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอบางปะกง

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับคณะครูและนักศึกษา กศน. อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 85 คน โดยมีนางทองใส จันทบิล ผอ.กศน.อำเภอปางปะกง เป็นประทานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage117

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561