ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการใช้พื้นที่ ประกอบการจัดกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และนายคำนึง  กลสรร ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการใช้พื้นที่ ประกอบการจัดกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ที่ขอใช้พื้นที่ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ณ ห้องประชุมทับทิม ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้วpage118

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561