ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี

วันที่ 18-24 สิงหาคม 2561  นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์page270

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561