ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง “ภาคภูมิวิทยาศาสตร์ไทย ภาคภูมิใจแผ่นดินหว้ากอ”

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  ร่วมพิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง “ภาคภูมิวิทยาศาสตร์ไทย ภาคภูมิใจแผ่นดินหว้ากอ” ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี (ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์page271

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561