ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ครั้งที่ 1

Print

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วยนายอำพร ทองอาจ และนางสาวเยาวลักษณ์  กล้วยน้อย เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนองานวิจัย องค์ความรู้ และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และอวกาศในประเทศไทยpage272