ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับประเทศ ประจำปี 2561

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับประเทศ ประจำปี 2561  เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถในการนำเสนอและให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดง โดยมีนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์page274

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561