ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดภาพวาด “สุริยุปราคา 150 ปี ณ หว้ากอ”

Print

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดภาพวาด “สุริยุปราคา 150 ปี ณ หว้ากอ” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ซึ่งมีนายสุชีพ สุนทรศร ผอ.ศว.รังสิต  เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์page275