ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีปิดการจัดกิจกรรมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยนายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา นางสาวนุชนาถ  นงค์พรมมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวเยาวลักษณ์  กล้วยน้อย นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดการจัดกิจกรรมมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบขันธ์ 150 ปี (ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561) โดยมีดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีปิด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์page276

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561