ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดพังงาpage280

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561