ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2561

Print

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา ศรีภูมิ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2561 จ.สระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้วpage281