ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 2 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาหาความรู้จากสภาพจริงนอกห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage283

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561