ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561

 วันที่ 4 กันยายน 2561  นางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage284

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561