ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 นางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2561 เพื่อใช้วาระสำคัญดังกล่าวกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป           ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล และร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีpage289

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561