ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2561 เพื่อใช้วาระสำคัญดังกล่าวกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีpage285

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561