ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนพัฒนา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 10 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนพัฒนา อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน 155 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและให้เกิดประสบการณ์ตรงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage287

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561