ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรม ขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม เพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดี

 วันที่ 11 กันยายน 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นายคำนึง กลสรร ครูชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรม ขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม เพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดี สนองต่อนโยบายการพัฒนาสระแก้วเมืองแห่งความสุข คนดี สุขภาพดี รายได้ดี  และสิ่งแวดล้อมดี วิถีพอเพียง โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้วpage288

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561