ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 13 กันยายน 2561 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 43 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศึกษาหาความรู้จากสภาพจริงนอกห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage290

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561