ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)

วันที่ 13 กันยายน 2561 นำโดยนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)  เนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 page291

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561