ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่

Print

วันที่ 24 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบทุกขั้นตอน ณ โรงเรียนบ้านสองสลึง อ.แกลง จ.ระยองpage299