ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมพิจารณาและจัดทำข้อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ "กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

วันที่ 24 กันยายน 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมพิจารณาและจัดทำข้อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ "กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมาย โดยมีนายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตpage300

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561