ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมสัมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 25 กันยายน 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมสัมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสรุปการประชุมถอดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติด้านในการศึกษานอกระบบ (N-NET และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เป็นประธานเปิด ณ โรงแรมแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยองpage302

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561