ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู กศน.อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับผู้บริหารและครูจาก กศน.อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage306

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561