ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมข้าราชการและบุคลาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวปวีณ์กร คำเสียง ,นายมนัสชัย  คำโสภา และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 ราย คือนางสาวเดือนรัตน์  เฉลียวกิจ ณ ห้องพัฒนวิทย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage307

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561