การประชุมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561 นางสาววิรชา อินทร์สุข ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีpage308

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561