ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) โรงเรียนบ้านวังรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) อ.เมือง จ.สระแก้ว และโรงเรียนบ้านวังรี อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จำนวน 137 คน ครู 11 คน เยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาการศึกษาเรียนรู้มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage309

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561