ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวเดือนรัตน์  เฉลียวกิจ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ในธีม "การปฏิวัติทางอาหาร " (The  Food Revolution) (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2561) พร้อมลงนามใน MOU ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ห้องประชุมอาจารย์สนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.page312

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561