ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวเดือนรัตน์  เฉลียวกิจ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ศว.) ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองpage313

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561