ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้อย อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว จำนวน 163 คน ครู 15 คน เยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาการศึกษาเรียนรู้มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage314

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561