ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน 137 คน ครู 10 คน เยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับหลักการทางวิทยาศาสตร์อันเกิดจากปรากฏการธรรมชาติต่างๆ และได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นนอกห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage315

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561