ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2561

Print

วันที่ 9 ตุลาคม  2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage317