ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “จดหมายเหตุ 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค”

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “จดหมายเหตุ 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค”  เพื่อให้บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ  และตามรอยประวัติศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ไทย ณ ห้องมหกรรม อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาpage319                    

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561