ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

Print

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นางยุวดี  แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายคำนึง  กลสรร ครูชำนาญการ พร้อมด้วย นายมนัสชัย โสคำภา  นางสาวปวีณ์กร คำเสียง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 10 โดยมีนายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

page326