ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว กิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว จำนวน 134 คน เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage328

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561